Loading...
เกี่ยวกับเรา 2018-01-29T09:51:01+00:00

จากความตั้งใจ

ให้เกษตรกรมีความสุขเหมือนคนเมือง

ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตั้งแต่ยังเล็กเราจะได้ยินคำพร่ำสอนเสมอไม่ว่าที่บ้านหรือที่โรงเรียน กว่าชาวนาจะปลูกข้าวมาได้แต่ละเมล็ดมันยากลำบากแค่ไหน หากเราไม่มีชาวนาเราก็อาจจะไม่มีข้าว

บริษัท ลณิชา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มไรซ์เบอร์รี่ไซเดอร์ บริษัทก่อตั้งขึ้นโดย คุณ ธรวรรธนีย์ คัดนัมพรเลิศ ในปลายปี 2558 โดยที่ต้องการจะผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย เรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำตามความฝันของเราคือ เราจะทำอย่างไรก็ได้ให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น จนเราได้มาพบกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องข้าวไทย เราจึงปรึกษาพูดคุยกัน จนทราบถึงปัญหาว่าทำไมชาวนาถึงได้รายได้ที่น้อยและส่วนใหญ่ก็มีหนี้ ชาวนาสามารถปลูกข้าวได้

ในช่วงนาปรัง และนาปี ซึ่งในช่วงนั้นราคาข้าวจะลง แต่ราคาเมล็ดพันธ์กลับเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าใช้มากขึ้นและได้กำไรน้อยลง เราจึงคิดที่จะเลือกข้าวเป็นวัตถุดิบของเราในการที่จะเอาไปทำอะไรก็ได้ที่ทำให้มันเพิ่มมูลค่าและได้ช่วยเหลือชาวนาไทยและยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค เริ่มแรกเรานำข้าวมาแพ็คใส่ถุงสูญญากาศและเพิ่มราคาขึ้นอีก 50 % ซึ่งในช่วงแรกๆได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี แต่หลังๆเริ่มยากขึ้นเนื่องด้วยมีคู่แข่งมากขึ้น อีกไม่นานก็มีการตัดราคาสินค้าเกิดขึ้น จากกำไรเพิ่มขึ้น 50% ก็ลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง ต้องกลับมาฉุกคิดว่า วิธีที่ทำอยู่ถูกต้องหรือไม่ การที่ทำอะไรที่สามารถสร้างคู่แข่งได้ง่ายก็จะโดนลอกเลียนแบบได้อย่างง่ายดาย เราจึงลองศึกษาหาวิธีทำผลิตภัณฑ์แปลรูปจากข้าว เราเริ่มปรึกษากับมหาวิทยาลัยเกษตร จนได้คำปรึกษาเกี่ยวการผลิตมากมาย เราลองผิดลองถูกมาหลายครั้งจนได้คำตอบ

เครื่องดื่มไรซ์เบอร์รี่ไซเดอร์เกิดขึ้นโดยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับบริษัท ลณิชา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเราใช้ระยะเวลาในการวิจัยถึง 2 ปี จนได้เครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร โดยเครื่องดื่มไรซ์เบอร์รี่ไซเดอร์สามารถเพิ่มมูลค่าของข้าวสารได้ถึง 400 เท่าในรูปแบบเครื่องดื่มไรซ์เบอร์รี่ไซเดอร์

โดยเรามีการวางแผนที่จะพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีและเหมาะกับผู้บริโภคในทุกรูปแบบ