Loading...
Home 2018-01-28T16:55:06+00:00

บริษัท ลณิชา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มไรซ์เบอร์รี่ไซเดอร์

เครื่องดื่มไรซ์เบอร์รี่ไซเดอร์เกิดขึ้นโดยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับบริษัท ลณิชา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเราใช้ระยะเวลาในการวิจัยถึง 2 ปี จนได้เครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกาย อีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร โดยเครื่องดื่มไรซ์เบอร์รี่ไซเดอร์สามารถเพิ่มมูลค่าของข้าวสารได้ถึง 400 เท่าในรูปแบบเครื่องดื่มไรซ์เบอร์รี่ไซเดอร์

โดยเรามีการวางแผนที่จะพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่ดีและเหมาะกับผู้บริโภคในทุกรูปแบบ

อ่านเพิ่มเติม

PRESS

คม ชัด ลึก

นวัตกรรมข้าวไทย 2559

กรุงเทพธุรกิจ : EUREKA

สาระน่ารู้/ข่าวสาร